Profil absolventa 2017-12-19T14:34:37+00:00
O škole Důležité informace Uchazeči Žáci Profil absolventa Maturita Klub absolventů

PROFIL ABSOLVENTA

dobrá znalost tří světových jazyků

všeobecný rozhled

odborné znalosti

schopnost pokračovat ve studiu na všech typech vysokých škol

uplatnění především v oblasti sociologie, filologie, politologie, diplomacie, práva a ekonomie

schopnost pracovat ve vědeckých institucích a mezinárodních organizacích, včetně Evropské unie.

ABSOLVENT NAŠÍ ŠKOLY SE VYZNAČUJE:

vědomím o svém nadání či talentu v určité oblasti, který mu bude umožněno rozvíjet po celou dobu studia

vysokou mírou empatie, porozuměním k druhým

sebevědomím a vírou sama v sebe

schopností rozvíjet ty vlastnosti, které jsou základem pozitivního, kulturního a zdravého vztahu k životu

schopností tvořivé práce

schopností zacházet s fakty i domněnkami (budeme klást důraz na to, aby věděl, kde příslušná fakta najít)

schopností vnímat umění a rozumět mu, chránit umělecké projevy lidstva

schopností prosazovat ekologické přístupy k řešení problémů

schopností orientovat se v mezilidských vztazích a politickém dění

úsilím o rozvinutí osobnosti v souladu s jeho psychickými možnostmi a v souladu s jeho individualitou

chápáním demokracie a poznáním filosofických aspektů v chápání okolního světa podle svého svědomí a své osobnosti, tolerancí k různým kulturním a náboženským projevům a jejich pochopení

ZASLAT DOTAZ
Vaše přihláška byla odeslána, děkujeme!

Vrátit se na hlavní stránku

Jméno
Příjmení
Datum narození
Státní příslušnost
Stát
Město
Telefon
Email
Úroveň vzdělání
Učím se v Třída
Ukončil v
Komentáře
Ověřovací kód