Jméno
Příjmení
Datum narození
Státní příslušnost
Stát
Město
Telefon
Email
Úroveň vzdělání
Učím se v   Třída  
Ukončil v
Komentáře
Ověřovací kód
Opiště kód
ODESLAT
Poslat přihlášku
info@slovgym.cz +420 777 884 880 Masná 700/13, 110 00, Praha 1 - Staré Město
cz ru en

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky —
Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze


Vítejte na stránkách
1. Slovanského gymnázia!

Studium Předpisy a dokumenty

MEZINÁRODNÍ ŠKOLA - slavíme 10. výročí

Všeobecné čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků vzdělává studenty z celého světa. Naučíme Vás tři světové jazyky, získáte přehled v literatuře, historii, mezinárodních vztazích, ekonomii a politickém dění. Díky pestré nabídce volitelných seminářů Vás připravíme na studium na vysokých školách všech typů. Výuka cizích jazyků je vzhledem k mezinárodnímu charakteru gymnázia naší prioritou a vzájemný kontakt žáků z celého světa vytváří prostředí tolerance a porozumění, ale i zajímavých kontaktů se zahraničím.

12


HISTORIE ŠKOLY

Gymnázium vzniklo v roce 2006 a bylo zařazeno do sítě škol jako čtyřleté soukromé gymnázium se zaměřením na cizí jazyky. Gymnázium je zřízeno jako nezisková organizace, která všechny získané prostředky využívá k financování vzdělávání svých studentů. V roce 2013 začala naše škola spolupracovat s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem východoevropských studií na Filozofické fakultě UK v Praze a získala statut fakultní školy.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Jsme MEZINÁRODNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, která využívá model společného vzdělávání českých a zahraničních studentů. Tím, že studenti prostřednictvím svých spolužáků poznávají jiný jazyk, kulturu i zemi, jsou později dobře připraveni na možnost pracovat v zahraničí, nebo v různých nadnárodních korporacích.  K tomu přispíváme také tím, že během studia vysíláme naše studenty ve 3. a 4. ročníku na praxe do státních organizací, soukromých podniků a bankovních institucí, se kterými spolupracujeme. Studijní plán zahrnuje mimo jiné i výuku práva, diplomacie a mezinárodních vztahů, ekonomie a politologie. Žáci jsou již od prvního ročníku připravováni na maturitní zkoušku a následně také na přijímací zkoušky a studium na vysokých školách. Naši studenti se aktivně účastní akcí, pořádaných na městských, celostátních i mezinárodních úrovních. Nabízíme také bohatou nabídku mimoškolních sportovních a kulturních aktivit. 

Pro nadané žáky s vynikajícími studijními výsledky nabízíme prospěchové stipendium. 

JAZYKY

1. Slovanské gymnázium, na rozdíl od jiných soukromých i státních středních škol, nabízí unikátní a bohatou nabídku výuky cizích jazyků. Ve škole se živě komunikuje v několika světových jazycích. V průběhu studia se naši studenti učí povinně ANGLICKÝ JAZYK a dále si v prvním a třetím ročníku vybírají z volitelných předmětů NĚMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ, FRANCOUZSKÝ jazyk nebo LATINU a ČÍNŠTINU. Ke KONVERZACI v anglickém jazyce, která je samozřejmostí, si žáci mohou vybrat ještě konverzaci v dalších volitelných jazycích. V odpoledních hodinách ve škole probíhají kroužky v cizích jazycích, přípravné kurzy na mezinárodní jazykové certifikáty a rozšiřující lekce vybraných jazyků. Na konci svého studia na gymnáziu tak žáci ovládají tři světové jazyky a znají základy jazyků dalších. 
 PROČ STUDOVAT U NÁS                                                   

  •   Výjimečná poloha v klidné části historického centra Prahy

  •   Individuální přístup – výuka ve třídách s menším počtem žáků

  •   Pozitivní klima školy, kde se všichni navzájem znají

  •   Dlouhodobá příprava žáků na maturitní zkoušku a studium na VŠ

  •   Široká nabídka povinně volitelných předmětů a seminářů

  •   Nadstandartní komunikace s rodiči formou konzultací

  •   Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky

  •   Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám

  •   Zahraniční lektoři

  •   Pestrá nabídka odpoledních kroužků a kurzů

Novinky
Přípravné kurzy / volná místa

Stále se můžete hlásit na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy z matematiky a českého jazyka a na přípravné kurzy k maturitní zkoušce z matematiky a českého jazyka. Kontaktní e-mail je muller@slovgym.cz.

Číst dále
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Dnes začínají dlouhodobé přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Ještě máme volná místa. O bližší informace si napište na e-mail muller@slovgym.cz nebo volejte: +420 777 884 880, +420 776 848 632

Číst dále
16
Če-en
Přípravné kurzy - MATURITA a PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

Připravili jsme pro Vás přípravné kurzy na školní rok 2017/2018 k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední školu. Více informací naleznete na našem webu v sekci "Maturita" a v sekci "Uchazeči".

Číst dále
Recenze
„Oceňuji, že s námi učitelé jednají jako s dospělými lidmi.“

Gábina, 2. ročník

Číst dále
FAQ
Otázka: Principy školy?

Odpověď: Nejdůležitější na škole není rychlý počítač či výkonný projektor, ale lidé, kteří vyučování vedou a jejich individuální přístup ke všem žákům. Každý žák má jiné nadání, každého žáka baví něco jiného a naši učitelé k nim tak přistupují a rozvíjejí jejich nadání tak, aby naši žáci byli ve svém budoucím studijním, profesním, ale i soukromém životě co nejúspěšnější. Učební plán zohledňuje potřebu moderního člověka nejen pasivně, ale především aktivně komunikovat ve světových jazycích, kriticky přemýšlet a zodpovědně přistupovat ke všem předkládaným problémům. V odpoledních hodinách nabízíme širokou škálu nepovinných seminářů a zájmových kroužků. Nabízíme multikulturní prostředí jako prevenci xenofobie a rasismu. Studují u nás i cizinci z mnoha zemí světa, což ze školy činí prostředí plné tolerance a přátelství.
Otázka: Spolupracujete s Karlovou Univerzitou v Praze?

Odpověď: V roce 2013 byl našemu gymnáziu přiznán statut Fakultní školy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Naši učitelé a studenti se aktivně podílejí na vytváření jazykových materiálů spojených s vyučováním českého jazyka. Filozofická fakulta podporuje další vzdělávání našich pedagogů. Profesoři našeho gymnázia jsou informováni o vzdělávacích akcích pořádaných fakultou, mají možnost seznámit se s aktuálními trendy ve výuce a výzkumy v oblasti didaktiky. Spolupráce s FF tak zaručuje kvalitní systém výuky žáků na naší škole.

Zaslat dotaz

ODESLAT
1.SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM © 2008-2017 +420 777 884 880 info@slovgym.cz