Jméno
Příjmení
Datum narození
Státní příslušnost
Stát
Město
Telefon
Email
Úroveň vzdělání
Učím se v   Třída  
Ukončil v
Komentáře
Ověřovací kód
Opiště kód
ODESLAT
Poslat přihlášku
info@slovgym.cz +420 777 884 880 Masná 700/13, 110 00, Praha 1 - Staré Město
cz ru en

1. Slovanské gymnázium —
Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze


Vítejte na stránkách
1. Slovanského gymnázia!

Studium Předpisy a dokumenty

MEZINÁRODNÍ ŠKOLA

Všeobecné čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků vzdělává studenty z celého světa. Naučíme Vas tři světové jazyky, získáte přehled v literatuře, historii, mezinárodních vztazích, ekonomii a politickém dění. Mezinárodní prostředí školy je naší prioritou pro výuku cizích jazyků. Studium na našem gymnáziu Vam přinese nejen mezinárodní rozhled, ale i zajímavé kontakty se zahraničím.

12


HISTORIE ŠKOLY

Gymnázium vzniklo v roce 2006 a bylo zařazeno do sítě škol jako čtyřleté soukromé gymnázium se zaměřením na cizí jazyky. Gymnázium je zřízeno jako nezisková organizace, která všechny získané prostředky využívá k financování vzdělávání svých studentů. V roce 2013 začala naše škola spolupracovat s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem východoevropských studií na Filozofické fakultě UK v Praze a získala statut fakultní školy.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Jsme MEZINÁRODNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, která využívá model společného vzdělávání českých a zahraničních studentů. Tím, že studenti prostřednictvím svých spolužáků poznávají jiný jazyk, kulturu i zemi, jsou později dobře připraveni na možnost pracovat v zahraničí, nebo v různých nadnárodních korporacích.  K tomu přispíváme také tím, že během studia vysíláme naše studenty ve 3. a 4. ročníku na praxe do státních organizací, soukromých podniků a bankovních institucí, se kterými spolupracujeme. Studijní plán zahrnuje mimo jiné i výuku práva, diplomacie a mezinárodních vztahů, ekonomie a politologie. Naši studenti se aktivně účastní akcí, pořádaných na městských, celostátních i mezinárodních úrovních. Nabízíme také bohatou nabídku mimoškolních sportovních a kulturních aktivit.

JAZYKY

1. Slovanské gymnázium, na rozdíl od jiných soukromých i státních středních škol, nabízí unikátní a bohatou nabídku výuky cizích jazyků. Ve škole se živě komunikuje v několika světových jazycích. V průběhu studia se naši studenti učí povinně ANGLICKÝ a NĚMECKÝ JAZYK a dále si vybírají z volitelných jazyků RUŠTINU, BULHARŠTINU, ŠPANĚLŠTINU, FRANCOUZŠTINU, LATINU nebo KONVERZACI V ANGLICKÉM JAZYCE. V případě zájmu našich žáků jsme připraveni zařadit do programu i další cizí jazyky. Po ukončení gymnázia tak absolventi naší školy ovládají na velmi dobré úrovni dva až tři různé jazyky světa.

RUŠTINA

Uvědomujeme si narůstající význam ruského jazyka v oblasti kultury i ekonomiky a z toho vyplývající nový zájem Čechů o ruštinu. Čeští studenti našeho gymnázia mají jedinečnou příležitost vstoupit do ruského jazykového prostředí. Možnost konverzace s rodilými mluvčími, např. formou tandemu s našimi zahraničními studenty, i mimo vyučovací hodiny, zaručuje zvládnutí důležitého světového jazyka v krátkém časovém úseku. Jazykové dovednosti a znalosti ruštiny se tak neomezují na naučené fráze z jazykových učebnic, ale jednoduše se rozvíjejí v přirozené komunikaci. V rámci výuky ruštiny umožňujeme možnosti stáže a grantových projektů vysokoškolským studentům. Studentům našeho gymnázia poskytujeme zdarma zájezdy do Ruska.

JAZYKOVÉ CENTRUM

Jako samostatné oddělení výuky cizích jazyků funguje na naší škole JAZYKOVÉ CENTRUM, které organizuje kurzy výuky cizích jazyků pro školy a veřejnost a výuku českého jazyka pro cizince. Pořádáme také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy.


 PROČ SI ZVOLIT NAŠÍ ŠKOLU                                                     

  • kvalitní a odborná výuka;
  • zahraniční lektoři;
  • individuální přístup;
  • studijní portál;
  • stipendijní místa pro nejlepší studenty;
  • účast na mezinárodních projektech;
Novinky
Setkání s absolventkou

28.2. odpoledne zavítala mezi studenty 4. ročníku 1. Slovanského gymnázia naše bývalá absolventka .

Číst dále
Ve středu 26. února

Ve středu 26. února se naši žáci zúčastnili semináře na téma ,,demýtizace Ruska‘‘ v budově Parlamentu ČR.

Číst dále
Beseda s poslancem Evropského parlamentu

Dne 3. 3. 2014 do našeho gymnázia zavítal poslanec Evropského parlamentu, MUDr. Jiří Maštálka.

Číst dále
Recenze
FAQ
Otázka: Spolupracujete s Karlovou Univerzitou v Praze?

Odpověď: V roce 2013 byl našemu gymnáziu přiznán statut Fakultní školy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Naši učitelé a studenti se aktivně podílejí na vytváření jazykových materiálů spojených s vyučováním češtiny jako prvního i druhého jazyka. Filozofická fakulta podporuje další vzdělávání našich pedagogů. Profesoři našeho gymnázia jsou informováni o vzdělávacích akcích pořádaných fakultou, mají možnost seznámit se s aktuálními trendy ve výuce a výzkumy v oblasti didaktiky. Spolupráce s FF tak zaručuje kvalitní systém výuky žáků na naší škole.
Otázka: Principy školy?

Odpověď: Nejdůležitější na škole není rychlý počítač či výkonný projektor, ale lidé, kteří vyučování vedou. Profesorský sbor tvoří osobnosti, které vzešly z náročného tříkolového konkurzu. Učební plán zohledňuje potřebu moderního člověka, nejen pasivně, ale především aktivně komunikovat ve světových jazycích. V odpoledních hodinách nabízíme širokou škálu nepovinných seminářů a zájmových kroužků. Nabízíme multikulturní prostředí jako prevenci xenofobie a rasismu, studuje u nás hodně cizinců z mnoha zemí světa.

Zaslat dotaz

ODESLAT
1.SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM © 2008-2014 +420 777 884 880 info@slovgym.cz