Gymnázium 2017-12-13T15:23:42+00:00

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky –
Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze

Vítejte na stránkách
1. Slovanského gymnázia!

STUDIUM
PŘEDPISY
DOKUMENTY

MEZINÁRODNÍ ŠKOLA – slavíme 10. výročí

Všeobecné čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků vzdělává studenty z celého světa. Naučíme Vás tři světové jazyky, získáte přehled v literatuře, historii, mezinárodních vztazích, ekonomii a politickém dění. Díky pestré nabídce volitelných seminářů Vás připravíme na studium na vysokých školách všech typů. Výuka cizích jazyků je vzhledem k mezinárodnímu charakteru gymnázia naší prioritou a vzájemný kontakt žáků z celého světa vytváří prostředí tolerance a porozumění, ale i zajímavých kontaktů se zahraničím.

HISTORIE ŠKOLY

Gymnázium vzniklo v roce 2006 a bylo zařazeno do sítě škol jako čtyřleté soukromé gymnázium se zaměřením na cizí jazyky. Gymnázium je zřízeno jako nezisková organizace, která všechny získané prostředky využívá k financování vzdělávání svých studentů. V roce 2013 začala naše škola spolupracovat s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem východoevropských studií na Filozofické fakultě UK v Praze a získala statut fakultní školy.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Jsme MEZINÁRODNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, která využívá model společného vzdělávání českých a zahraničních studentů. Tím, že studenti prostřednictvím svých spolužáků poznávají jiný jazyk, kulturu i zemi, jsou později dobře připraveni na možnost pracovat v zahraničí, nebo v různých nadnárodních korporacích.  K tomu přispíváme také tím, že během studia vysíláme naše studenty ve 3. a 4. ročníku na praxe do státních organizací, soukromých podniků a bankovních institucí, se kterými spolupracujeme. Studijní plán zahrnuje mimo jiné i výuku práva, diplomacie a mezinárodních vztahů, ekonomie a politologie. Žáci jsou již od prvního ročníku připravováni na maturitní zkoušku a následně také na přijímací zkoušky a studium na vysokých školách. Naši studenti se aktivně účastní akcí, pořádaných na městských, celostátních i mezinárodních úrovních. Nabízíme také bohatou nabídku mimoškolních sportovních a kulturních aktivit.

Pro nadané žáky s vynikajícími studijními výsledky nabízíme prospěchové stipendium.

JAZYKY

1. Slovanské gymnázium, na rozdíl od jiných soukromých i státních středních škol, nabízí unikátní a bohatou nabídku výuky cizích jazyků. Ve škole se živě komunikuje v několika světových jazycích. V průběhu studia se naši studenti učí povinně ANGLICKÝ JAZYK a dále si v prvním a třetím ročníku vybírají z volitelných předmětů NĚMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ, FRANCOUZSKÝ jazyk nebo LATINU a ČÍNŠTINU. Ke KONVERZACI v anglickém jazyce, která je samozřejmostí, si žáci mohou vybrat ještě konverzaci v dalších volitelných jazycích. V odpoledních hodinách ve škole probíhají kroužky v cizích jazycích, přípravné kurzy na mezinárodní jazykové certifikáty a rozšiřující lekce vybraných jazyků. Na konci svého studia na gymnáziu tak žáci ovládají tři světové jazyky a znají základy jazyků dalších.

PROČ STUDOVAT U NÁS

 • Výjimečná poloha v klidné části
  historického centra Prahy

 • Individuální přístup – výuka ve třídách
  s menším počtem žáků

 • Pozitivní klima školy, kde se všichni
  navzájem znají

 • Dlouhodobá příprava žáků na maturitní
  zkoušku a studium na VŠ

 • Široká nabídka povinně volitelných
  předmětů a seminářů

 • Nadstandartní komunikace
  s rodiči formou konzultací

 • Prospěchové stipendium za
  vynikající studijní výsledky

 • Příprava k mezinárodním
  jazykovým zkouškám

 • Zahraniční lektoři

 • Pestrá nabídka odpoledních
  kroužků a kurzů

ZASLAT DOTAZ
Vaše přihláška byla odeslána, děkujeme!

Vrátit se na hlavní stránku

Jméno
Příjmení
Datum narození
Státní příslušnost
Stát
Město
Telefon
Email
Úroveň vzdělání
Učím se v Třída
Ukončil v
Komentáře
Ověřovací kód