Jméno
Příjmení
Datum narození
Státní příslušnost
Stát
Město
Telefon
Email
Úroveň vzdělání
Učím se v   Třída  
Ukončil v
Komentáře
Ověřovací kód
Opiště kód
ODESLAT
Poslat přihlášku
info@slovgym.cz +420 777 884 880 Masná 700/13, 110 00, Praha 1 - Staré Město
cz ru en

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky —
Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze


Vítejte na stránkách
1. Slovanského gymnázia!

Studium Předpisy a dokumenty

MEZINÁRODNÍ ŠKOLA

Všeobecné čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků vzdělává studenty z celého světa. Naučíme Vás tři světové jazyky, získáte přehled v literatuře, historii, mezinárodních vztazích, ekonomii a politickém dění. Mezinárodní prostředí školy je naší prioritou pro výuku cizích jazyků. Studium na našem gymnáziu Vám přinese nejen mezinárodní rozhled, ale i zajímavé kontakty se zahraničím.

12


HISTORIE ŠKOLY

Gymnázium vzniklo v roce 2006 a bylo zařazeno do sítě škol jako čtyřleté soukromé gymnázium se zaměřením na cizí jazyky. Gymnázium je zřízeno jako nezisková organizace, která všechny získané prostředky využívá k financování vzdělávání svých studentů. V roce 2013 začala naše škola spolupracovat s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem východoevropských studií na Filozofické fakultě UK v Praze a získala statut fakultní školy.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Jsme MEZINÁRODNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, která využívá model společného vzdělávání českých a zahraničních studentů. Tím, že studenti prostřednictvím svých spolužáků poznávají jiný jazyk, kulturu i zemi, jsou později dobře připraveni na možnost pracovat v zahraničí, nebo v různých nadnárodních korporacích.  K tomu přispíváme také tím, že během studia vysíláme naše studenty ve 3. a 4. ročníku na praxe do státních organizací, soukromých podniků a bankovních institucí, se kterými spolupracujeme. Studijní plán zahrnuje mimo jiné i výuku práva, diplomacie a mezinárodních vztahů, ekonomie a politologie. Naši studenti se aktivně účastní akcí, pořádaných na městských, celostátních i mezinárodních úrovních. Nabízíme také bohatou nabídku mimoškolních sportovních a kulturních aktivit.

Pro nadané žáky s vynikajícími studijními výsledky nabízíme prospěchové stipendium. 

JAZYKY

1. Slovanské gymnázium, na rozdíl od jiných soukromých i státních středních škol, nabízí unikátní a bohatou nabídku výuky cizích jazyků. Ve škole se živě komunikuje v několika světových jazycích. V průběhu studia se naši studenti učí povinně ANGLICKÝ a NĚMECKÝ JAZYK a dále si vybírají z volitelných jazyků RUŠTINU, BULHARŠTINU, ŠPANĚLŠTINU, FRANCOUZŠTINU, LATINU, ČÍNŠTINU nebo KONVERZACI V ANGLICKÉM JAZYCE. V případě zájmu našich žáků jsme připraveni zařadit do programu i další cizí jazyky. Po ukončení gymnázia tak absolventi naší školy ovládají na velmi dobré úrovni dva až tři různé jazyky světa.
 PROČ SI ZVOLIT NAŠI ŠKOLU                                                     

  • kvalitní a odborná výuka
  • zahraniční lektoři
  • individuální přístup
  • studijní portál
  • stipendijní místa pro nejlepší studenty
  • účast na mezinárodních projektech
Novinky
Oslavy výročí narození Karla IV.

I naši žáci se připojili k oslavám narození Karla IV.

Číst dále
Exkurze Petřín, Pražský hrad a zahrada Kinských

Ve čtvrtek 5. 5. 2016 jsme využili hezkého počasí a vyrazili na Pražský hrad, Petřín a do zahrady Kinských.

Číst dále
Přijímací zkoušky

Měsíce duben a květen ve znamení přijímacích zkoušek na 1. Slovanské gymnázium

Číst dále
Recenze
FAQ
Otázka: Spolupracujete s Karlovou Univerzitou v Praze?

Odpověď: V roce 2013 byl našemu gymnáziu přiznán statut Fakultní školy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Naši učitelé a studenti se aktivně podílejí na vytváření jazykových materiálů spojených s vyučováním českého jazyka. Filozofická fakulta podporuje další vzdělávání našich pedagogů. Profesoři našeho gymnázia jsou informováni o vzdělávacích akcích pořádaných fakultou, mají možnost seznámit se s aktuálními trendy ve výuce a výzkumy v oblasti didaktiky. Spolupráce s FF tak zaručuje kvalitní systém výuky žáků na naší škole.
Otázka: Principy školy?

Odpověď: Nejdůležitější na škole není rychlý počítač či výkonný projektor, ale lidé, kteří vyučování vedou. Profesorský sbor tvoří osobnosti, které vzešly z náročného tříkolového konkurzu. Učební plán zohledňuje potřebu moderního člověka, nejen pasivně, ale především aktivně komunikovat ve světových jazycích. V odpoledních hodinách nabízíme širokou škálu nepovinných seminářů a zájmových kroužků. Nabízíme multikulturní prostředí jako prevenci xenofobie a rasismu, studují u nás i cizincí z mnoha zemí světa.

Zaslat dotaz

ODESLAT
1.SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM © 2008-2016 +420 777 884 880 info@slovgym.cz