Jméno
Příjmení
Datum narození
Státní příslušnost
Stát
Město
Telefon
Email
Úroveň vzdělání
Učím se v   Třída  
Ukončil v
Komentáře
Ověřovací kód
Opiště kód
ODESLAT
Poslat přihlášku
info@slovgym.cz +420 777 884 880 Masná 700/13, 110 00, Praha 1 - Staré Město
cz ru en

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky —
Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze


Vítejte na stránkách
1. Slovanského gymnázia!

Studium Předpisy a dokumenty

MEZINÁRODNÍ ŠKOLA - slavíme 10. výročí

Všeobecné čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků vzdělává studenty z celého světa. Naučíme Vás tři světové jazyky, získáte přehled v literatuře, historii, mezinárodních vztazích, ekonomii a politickém dění. Díky pestré nabídce volitelných seminářů Vás připravíme na studium na vysokých školách všech typů. Výuka cizích jazyků je vzhledem k mezinárodnímu charakteru gymnázia naší prioritou a vzájemný kontakt žáků z celého světa vytváří prostředí tolerance a porozumění, ale i zajímavých kontaktů se zahraničím.

12


HISTORIE ŠKOLY

Gymnázium vzniklo v roce 2006 a bylo zařazeno do sítě škol jako čtyřleté soukromé gymnázium se zaměřením na cizí jazyky. Gymnázium je zřízeno jako nezisková organizace, která všechny získané prostředky využívá k financování vzdělávání svých studentů. V roce 2013 začala naše škola spolupracovat s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem východoevropských studií na Filozofické fakultě UK v Praze a získala statut fakultní školy.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Jsme MEZINÁRODNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, která využívá model společného vzdělávání českých a zahraničních studentů. Tím, že studenti prostřednictvím svých spolužáků poznávají jiný jazyk, kulturu i zemi, jsou později dobře připraveni na možnost pracovat v zahraničí, nebo v různých nadnárodních korporacích.  K tomu přispíváme také tím, že během studia vysíláme naše studenty ve 3. a 4. ročníku na praxe do státních organizací, soukromých podniků a bankovních institucí, se kterými spolupracujeme. Studijní plán zahrnuje mimo jiné i výuku práva, diplomacie a mezinárodních vztahů, ekonomie a politologie. Žáci jsou již od prvního ročníku připravováni na maturitní zkoušku a následně také na přijímací zkoušky a studium na vysokých školách. Naši studenti se aktivně účastní akcí, pořádaných na městských, celostátních i mezinárodních úrovních. Nabízíme také bohatou nabídku mimoškolních sportovních a kulturních aktivit. 

Pro nadané žáky s vynikajícími studijními výsledky nabízíme prospěchové stipendium. 

JAZYKY

1. Slovanské gymnázium, na rozdíl od jiných soukromých i státních středních škol, nabízí unikátní a bohatou nabídku výuky cizích jazyků. Ve škole se živě komunikuje v několika světových jazycích. V průběhu studia se naši studenti učí povinně ANGLICKÝ JAZYK a dále si v prvním a třetím ročníku vybírají z volitelných předmětů NĚMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ, FRANCOUZSKÝ jazyk nebo LATINU a ČÍNŠTINU. Ke KONVERZACI v anglickém jazyce, která je samozřejmostí, si žáci mohou vybrat ještě konverzaci v dalších volitelných jazycích. V odpoledních hodinách ve škole probíhají kroužky v cizích jazycích, přípravné kurzy na mezinárodní jazykové certifikáty a rozšiřující lekce vybraných jazyků. Na konci svého studia na gymnáziu tak žáci ovládají tři světové jazyky a znají základy jazyků dalších. 
 PROČ STUDOVAT U NÁS                                                   

  •   Výjimečná poloha v klidné části historického centra Prahy

  •   Individuální přístup – výuka ve třídách s menším počtem žáků

  •   Pozitivní klima školy, kde se všichni navzájem znají

  •   Dlouhodobá příprava žáků na maturitní zkoušku a studium na VŠ

  •   Široká nabídka povinně volitelných předmětů a seminářů

  •   Nadstandartní komunikace s rodiči formou konzultací

  •   Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky

  •   Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám

  •   Zahraniční lektoři

  •   Pestrá nabídka odpoledních kroužků a kurzů

Novinky
27
Úno
Další kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlásí v nejbližší době další kola přijímacího řízení, která budou následovat po prvním a druhém kole spojeném s jednotnou přijímací zkouškou. Možnost vyhlásit další kola přijímacího řízení na gymnáziu je dána předpokládaným počtem přijímaných uchazečů, který je v letošním roce stanoven na 80.

Číst dále
Den otevřených dveří 23. 2. 2017

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se na Vás těšíme na našem dni otevřených dveří, navštívit nás můžete celý den od 8:00 do 18:00.

Číst dále
Den otevřených dveří 9. 2. 2017

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční u nás ve škole ve čtvrtek 9. 2. 2017 od 8:00 do 18:00.

Číst dále
Recenze
„Oceňuji, že s námi učitelé jednají jako s dospělými lidmi.“

Gábina, 2. ročník

Číst dále
FAQ
Otázka: Principy školy?

Odpověď: Nejdůležitější na škole není rychlý počítač či výkonný projektor, ale lidé, kteří vyučování vedou a jejich individuální přístup ke všem žákům. Každý žák má jiné nadání, každého žáka baví něco jiného a naši učitelé k nim tak přistupují a rozvíjejí jejich nadání tak, aby naši žáci byli ve svém budoucím studijním, profesním, ale i soukromém životě co nejúspěšnější. Učební plán zohledňuje potřebu moderního člověka nejen pasivně, ale především aktivně komunikovat ve světových jazycích, kriticky přemýšlet a zodpovědně přistupovat ke všem předkládaným problémům. V odpoledních hodinách nabízíme širokou škálu nepovinných seminářů a zájmových kroužků. Nabízíme multikulturní prostředí jako prevenci xenofobie a rasismu. Studují u nás i cizinci z mnoha zemí světa, což ze školy činí prostředí plné tolerance a přátelství.
Otázka: Spolupracujete s Karlovou Univerzitou v Praze?

Odpověď: V roce 2013 byl našemu gymnáziu přiznán statut Fakultní školy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Naši učitelé a studenti se aktivně podílejí na vytváření jazykových materiálů spojených s vyučováním českého jazyka. Filozofická fakulta podporuje další vzdělávání našich pedagogů. Profesoři našeho gymnázia jsou informováni o vzdělávacích akcích pořádaných fakultou, mají možnost seznámit se s aktuálními trendy ve výuce a výzkumy v oblasti didaktiky. Spolupráce s FF tak zaručuje kvalitní systém výuky žáků na naší škole.

Zaslat dotaz

ODESLAT
1.SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM © 2008-2017 +420 777 884 880 info@slovgym.cz